پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
محورهای کنفرانس

 

محورهای کنفرانس عبارتند از:

 

شیمی
مهندسی مکانیک
نفت و پتروشیمی
مهندسی محیط زیست و ایمنی
استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی
انرژِی های تجدید پذیر
زیست فناوری، مهندسی پزشکی و صنایع غذایی و دارویی

و دیگر موضوعات مرتبط

 

شیمی:
- شیمی آلی
- شیمی تجزیه
- شیمی معدنی
- شیمی فیزیک
- نانو تکنولوژی
- شیمی هسته ای
- کاتالیست ها
- شیمی حیاتی
- پلیمر
- تصفیه آب
- بیوشیمی
- شیمی سموم و آفت کش ها
- شیمی پوشش های گیاهی
- کاربرد روش های محاسباتی در مهندسی شیمی

 و دیگر موضوعات مرتبط

 

مهندسی شیمی:
- انرژی احتراق و ایمنی
- پدیده های انتقال
- ترمودینامیک و تعادل فازی
- سینتیک، کاتالیست و طرح رآکتور
- فرآیندهای جداسازی
- زیست فناوری و مهندسی زیست فرآیند
- مدل سازی و شبیه سازی
- مهندسی پلیمر
- نانو تکنولوژی
- کنترل فرآیند
- مبدل حرارتی
- کوره های صنعتی
- ایمنی و بازرسی
- جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت
- خوردگی
- مدیریت اقتصاد در صنایع نفت و گاز
- نیروگاه های حرارتی
- کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گازی
- زئولیت ها و کاربرد های آنها در صنایع نفتی

 و دیگر موضوعات مرتبط

 

مهندسی نفت:

مخزن:
1- مدلسازی مخازن
2- مدیریت و صیانت از مخازن
3- روش ازدیاد از برداشت
4- مدلسازی زمین شناسی
5- مخزن غیر قابل برداشت
6- بهینه سازی و شناسایی مخازن
7- روش های ذخیره سازی
8- بررسی رفتار سیالات مخزن
9- مطالعات زمین شناسی

و دیگر موضوعات مرتبط

 

حفاری
1- تعمیر و تکمیل چاه
2- حفاری انحرافی
3- سیالات تکمیل و حفاری چاه
4- تجهیزات و دکل حفاری
5- مباحث زیست محیطی
6- فناوری اطلاعات
7- فناوری نوین تکمیل و تعمیر چاه
8- پایداری دیواره چاه
9- کاربردهای حفاری لیزر

و دیگر موضوعات مرتبط

 

بهره برداری:
1- انگیزه چاه و روش های آن
2- ایجاد شکاف های هیدرولیکی
3- تزریق سیال
4- چالش های بخش بهره برداری و تولید

و دیگر موضوعات مرتبط 

 

نانو تکنولوژی:

-فناوری نانو در مته های حفاری
-نانو سنسورها در حفاری و نمودار گیری
-کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری
-کاربرد نانوفناوری در تعیین خواص سیالات و سنگهای مخزن
-کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن
-کاربرد مواد نانوحفره ای در صنایع گاز و پتروشیمی
-کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
-نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز
-کاربرد نانو مواد در روان کننده ها
-کاربرد نانو مواد در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
-کاربرد نانو فناوری در حفظ محیط زیست
-کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط زیست
-کاربرد نانو کامپوزیتها در ساخت پلیمرهای صنعت پتروشیمی
-کاربرد نانو مواد در جلوگیری از خوردگی
-نانو لوله های کربنی و کاربردهای محیطی و انرژی آنها
-هیدروژلهای نانو کامپوزیتی و کاربرد آنها در ازدیاد برداشت
-نانو ساختار های کربنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
-کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنایع نفتی
-زئولیت ها و کاربردهای آنها در صنایع نفتی

و دیگر موضوعات مرتبط