پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۱۲/۰۳