پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
عضویت در کمیته علمی

عضویت و همکاری در کمیته علمی کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در فناوری های شیمیایی مونیخ آلمان

دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در فناوری های شیمیایی مونیخ آلمان با افتخار از کلیه اساتید محترم که مایل به همکاری در کمیته علمی و داوری کنفرانس می‌باشند دعوت به عمل می‌آورد، از اساتید محترم که مایل به همکاری می‌باشند تقاضا می‌شود از طریق این  آدرس  ثبت نام نموده و همچنین رزومه خود را ارسال فرمایند.